6 Νοε 2007

Μακεδονική υστερία

Ο Αλέξανδρος ο Μέγας ήταν εξίσου Έλληνας, όσο και ο Μέγας Ναπολέων ήταν Γάλλος.

Σκεφτείτε λίγο αυτό που μόλις διαβάσατε· έχει περισσότερο βάθος απ' ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά.