2 Σεπ 2008

Ταιριαστός τίτλος


Πιο ταιριαστός τίτλος δεν μπορούσε να γίνει...


(Για όσους δεν ξέρουν αγγλικά, "The complete idiot's guide" σημαίνει "Οδηγός του τέλειου ηλίθιου")